lördag 20 april 2013

Angling på Glitten

Ser förvånad ut

Röd o Blå

Mörtar på

Laddar angeldonet

Ved till elden

Fällning

En gädda fångas

Vintern har släppt sitt grepp

Landlöst